Museumsforeningen Glud Museum

Museumsforeningen Glud Museums bestyrelse.

John Søndergaard Madsen

Formand

John Søndergaard Madsen
Ternevangen 10
7130 Juelsminde 

Lene Tingleff

Næstformand

Lhombrevej 4
8783 Hornsyld

Poul E. Jeppesen

Kasserer

Nøttrupvej 19
7130 Juelsminde

Lisbeth Olander Rasmussen

Løkkegårdsvej 8, Glud
7130 Juelsminde

Jørgen Bojsen

Kildevangen 16   
8783 Hornsyld

Søren Rain Johansen

7130 Juelsminde

Mette Vildbrad

Nørremarksvej 6
8721 Daugård

Mads-Peder Winther Søby

Strandvejen 33
7130 Juelsminde

Johnny B. Sørensen

Snaptunvej 25
7130 Juelsminde

Museumsforeningen har på generalforsamlingen 14.5.2019 udpeget Børge Hede, As, som æresmedlem.

Børge Hede har været medlem af museets bestyrelse i 40 år, de seneste mange år som formand for bestyrelsen.

Generalforsamling

Museumsforeningen Glud Museums planlagte generalforsamling den 12.5.2020 er aflyst på grund af Covid-19.

I stedet afholdes generalforsamlingen Tirsdag d. 8 september 2020 kl. 19.00 i Salen på Glud Museum, Museumsvej 44, 7130 Juelsminde.

Dagsorden ifølge vedtægternes §4.

Eventuelle forslag fra medlemmerne skal være museet i hænde senest 25. august.

Bestyrelsen for Museumsforeningen Glud Museum.