Projekt Kysthistorier

Glud museum har i 2022 søsat projekt “Kysthistorier”, der løber over 2-3 år. Projektet er støttet af Nordea-fonden, Det Fælles Landdistriktsråd i Hedensted Kommune og Glud Museum.

INTRODUKTION

Rundt langs kysten af Bjerre Herred – med turistbetegnelsen ”Juelsminde-halvøen” – ligger herregårde og kystskove som perler på en snor. Det er en enestående herregårdsstruktur, der omfatter ”Danmarks længste kystskov” langs nordsiden af Vejle Fjord.  

Vi ønsker at gøre kulturhistorien let tilgængelig og gøre det nemmere at finde hen til stederne, hvor man kan få gode naturoplevelser og komme tæt på vores kulturarv. Ved formidling af stedernes unikke historie ønsker vi at bidrage til, at flere kommer ud og oplever mere på deres ture.  

AKTIVITETER

Glud Museums natur- og kulturvejleder vil i samarbejde med lokale lodsejere og frivillige arrangere offentlige ture, udarbejde infomateriale, opsætte markeringspæle, folderkasser, skilte med kort og infotavler – herunder:

Foldere med lokale ruter og oplevelser i lommeformat.

Markerede ruter: Det er tanken at hjælpe de besøgende med at finde de bedste veje rundt i området og hjælpe lodsejerne med at færdsel sker til mindst mulig gene for naturen, vildtet, jagt, arbejdet i skovene, privatlivet m.v. 

Guidede vandreture: Offentlige ture med introduktion til de markerede ruter.

Guidede cykelture:  Offentlige ture med introduktion til de markerede ruter.

Infotavler på centrale steder: Her står vi – hvor kan vi gå hen? 

En velkomst og en god information om mulighederne i området vil bidrage til en god oplevelse og for de besøgende. 

FORMIDLING

”Jeg passer på naturen” – hæfte: Hæftet skal indeholde viden, historier og anekdoter fra kysten tilpasset børn. Hertil er knyttet ”Færdselsreglerne i naturen”, så alle husker at passe på naturen, når de er ude på tur. Skolerne introduceres til ”kampagnen” og hæfterne uddeles på folkeskolerne i Hedensted Kommune. Forventes klar til udgivelse i efteråret 2022.

”KYSTHISTORIER” – en bog: Projektet afsluttes med en bog, der indeholder kort og fortællinger, der samler det hele – kysten rundt. 

Den unikke godsstruktur med herregårdene fordelt rundt langs kysten og ”Danmarks længste kystskov” kalder på en samling af alle ”kysthistorierne” med kort og guide til naturen og kulturhistorien i området. 

FØLG PROJEKTET

De offentlige ture annonceres i lokalaviserne og Glud Museums hjemmeside og facebook.  

Vi bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Hvis du fortsætter med at bruge denne hjemmeside, vil vi antage, at du accepterer brugen af cookies.