Testamentariske gaver

Glud Museum har status som en almennyttig institution og er derfor fritaget for skat af testamentariske gaver.