Glud Museums bestyrelse har ansat Helle Ingerslev Kristensen som ny museumsleder på Glud Museum med tiltrædelse d. 2. april. 

Helle er 35 år og er uddannet i dansk og historie fra Aarhus Universitet i 2015. Siden studietiden har hun arbejdet på Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum med fokus på formidling og senest som museumsinspektør og afdelingsleder. Hun har desuden været udviklingskonsulent i Norddjurs Kommune og arbejdet for Danmarks Radio. Det er den kommende museumsleders indtryk, at Glud Museum nyder stor opbakning som en vigtig kulturinstitution i det nære lokalområde såvel som i hele Hedensted Kommune. Den position vil Helle arbejde for at skærpe og udvide med fokus på de åbenlyse regionale, nationale og europæiske perspektiver, som museet og dets historier indeholder. Desuden ser hun Glud Museums medarbejderstab og store gruppe af frivillige som et stærkt aktiv:

” Det er med meget stor glæde, ydmyghed og stolthed, at jeg træder ind i stillingen som museumsleder på Glud Museum. Jeg vil som leder fortsætte arbejdet med at styrke museets position som kulturelt kraftcenter i Hedensted Kommune i nært samarbejde med de meget dygtige ansatte, engagerede frivillige og eksterne samarbejdspartnere. Glud Museum er på vej i en virkeligt spændende retning; med nye tiltag og historiske perspektiver, som jeg glæder mig til at arbejde videre med i mit virke som museumsleder. Historien er en fantastisk prisme, hvorudfra vi kan komme med nye perspektiver på vores egen tilværelse og de udfordringer, som hører til vores tid. Og netop i forhold til at give os nye vinkler på vores liv i hjemmet og de nære fællesskaber gennem tiden har Glud Museum virkelig gode kort på hånden, som jeg ser frem til at være med til at udfolde.” Siger Helle Ingerslev Kristensen.

Museet skal ud over rampen    

Den kommende museumsleder er optaget af at styrke gæsteoplevelsen, og hun vil arbejde for at komme længere ud med fortællingen om Glud Museum som et oplagt udflugtsmål for børnefamilier og turister fra et bredt opland. Hun bifalder i den forbindelse museets igangværende arbejde med at skærpe den røde tråd gennem museets historiske bygninger med hjem gennem 400 år som omdrejningspunkt:

”De fleste mennesker går på museum for at være sammen med andre, og på Glud Museum kan publikum netop få konkrete og sanselige oplevelser i fællesskab med andre. Mit ønske er, at et besøg på Glud Museum skal være baseret på møder med rigtige mennesker og dermed skabe dialog på tværs af generationer – f.eks. om hjemmets betydning førhen og i dag. Glud Museum har potentiale til at tiltrække flere gæster fra mange forskellige målgrupper, og jeg vil bruge min gode erfaring med publikumsudvikling til at få museet ud over rampen og skabe et højere besøgstal uden at slide for meget på organisationen.” siger Helle.

Helle Ingerslev Kristensen overtager ledelsesposten på Glud Museum efter Kasper Thissenius Haunstrup Rathjen, der stoppede på Glud Museum for at blive udviklingschef og daglig leder på frilandsmuseet Hjerl Hede i Holstebro Kommune.

For yderligere information kontakt bestyrelsesformand John S. Madsen på T 28267900 eller kommende museumsleder Helle Ingerslev Kristensen på T 24478803.

Vi bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Hvis du fortsætter med at bruge denne hjemmeside, vil vi antage, at du accepterer brugen af cookies.