Gå Til Håndværk 2021

Hvad er 'Gå til håndværk'?

’Gå til Håndværk’ på Glud Museum er et gratis tilbud til alle, primært voksne, der har lyst til at bruge deres hænder til at lave og lære om gammelt håndværk.

Glud Museum stiller tømmer, værktøj og en dygtig restaurerings-håndværker til rådighed. På disse dage kan man kigge forbi og selv prøve kræfter med restaureringsarbejde. Man kan deltage, uanset om man er professionel håndværker og har prøvet det før eller man bare har lyst til at prøve at arbejde med bindingsværk for aller første gang.

Håndhugning af tømmer d. 1 maj

Vi gentager succesen med håndhugning af tømmer. Til forskel fra sidst er det denne gang Erik Therkildsen, der alene varetager instruktørrollen og det vil være muligt at tilkøbe kaffe, rundstykke og kage for kr. 25,-, som betales på dagen enten via mobilepay eller kontant.

Det er desværre ikke muligt at købe frokost denne dag.

Kalender

Hver onsdag i maj kl. 15-19 vil der være ‘Gå til Håndværk’ på Glud museum.
 
Det drejer sig om: 
 5. maj kl. 15-19
 12. maj kl. 15-19
 19. maj kl. 15-19
26. maj kl. 15-19

Praktisk

Vi har nu fundet en form, hvor vi kan afvikle ’Gå til Håndværk’ under hensyntagen til myndighedernes retningslinjer for begrænsning af smitte med COVID-19. Vi har sat et maksimum deltagerantal på 10 og derfor skal man nu, i modsætning til tidligere, tilmelde sig de enkelte dage, hvor man ønsker at deltage.

Arbejdet vil foregå udendørs, men museet sikrer overdækket arbejdsplads i tilfælde af dårligt vejr, at der kan holdes afstand mellem arbejdsstationer, at der er håndsprit tilgængeligt samt mulighed for at rengøre/afsprittte værktøj m.m. ved skift mellem personer.

Du skal være medlem...

Max deltagerantal: 10 personer – gælder både til håndhugning af tømmer samt til onsdagsaktiviteterne!

Hvis der er flere tilmeldte end der er pladser, vil der være mulighed for at blive skrevet på venteliste. Museumsforeningen sørger for materialer og kan stille redskaber til rådighed, men deltagere er meget velkomne til at tage egne redskaber med.

Da aktiviteterne afholdes i foreningsregi er det et krav, at alle deltagere er medlemmer af Museumsforeningen og kan fremvise medlemsbevis samt en negativ coronatest, der er max 72 timer gammel.
 
Bestilling af medlemskab (gælder også som Årskort) kan ske på: https://gludmuseum.dk/aarskort/ 

Tilmelding

Tilmelding til alle aktiviteterne foregår efter først-til-mølle-princippet ved at skrive en mail til museumsinspektør Lola Wøhlk Hansen på lwh@gludmuseum.dk Du er først tilmeldt, når du har modtaget en bekræftelse på at der er plads på holdet.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Lola på tlf: 42830829.

Tilmeldingen er åben for alle, uanset om man har deltaget tidligere eller ej og foregår som først til mølle. Har man reserveret en plads, men bliver forhindret i at komme, bedes man meddele dette hurtigst muligt, så andre kan få mulighed for at få pladsen den pågældende dag.